หน้าเว็บ
30 ก.ค. 2555

World Why วิทย์ (นก) 29 กรกฎาคม 2555


World Why วิทย์ (นก) 29 กรกฎาคม 2555


“World Why วิทย์ คิดสนุกกับโลกใบใหญ่” รายการสำหรับเด็กรุ่นใหม่ ช่วยสะกิดให้ผู้ชมสนใจหันมองสิ่งรอบกายแล้วกระตุ้นให้สงสัย ใฝ่เรียนรู้ คิดแบบวิทยาศาสตร์ เด็กๆจะได้ฝึกฝน พัฒนาสติปัญญา ใช้ความคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล

World Why วิทย์ (นก) 29 กรกฎาคม 2555


0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น